Era

4-Star Swivel Base

4-Star Swivel Base

4-Star Swivel Base

4-Star Swivel Base

4 Leg frame with back

4 Leg frame with back

Wire frame with back

Wire frame with back

4-Star Swivel Base

4-Star Swivel Base

Wire frame without back

Wire frame without back

4-Leg frame without back

4-Leg frame without back

Wire Sled Base

Wire Sled Base

4-Leg Base

4-Leg Base

4-Star Swivel base

4-Star Swivel base

Wire Sled Base

Wire Sled Base

4-Star Swivel base with Castors

4-Star Swivel base with Castors

4-Star Swivel Base

4-Star Swivel Base

Era
Era
Era
Era

Features

Specifications

Era

height 80, width 58, depth 59, seat height 46 (cm)

Fabric BandOrder Code
Chrome Frame
Order Code
Black Frame
AERSS/FAERSSBK/FA
BERSS/FBERSSBK/FB
CERSS/FCERSSBK/FC
DERSS/FDERSSBK/FD
EERSS/FEERSSBK/FE
FERSS/FFERSSBK/FF
GERSS/FGERSSBK/FG
HERSS/FHERSSBK/FH
IERSS/FIERSSBK/FI

Era

height 80, width 58, depth 59, seat height 46 (cm)

Fabric BandOrder Code
Chrome Frame
Order Code
Colour / Raw / Vintage Frame
AERSW/FAERSW*/FA
BERSW/FBERSW*/FB
CERSW/FCERSW*/FC
DERSW/FDERSW*/FD
EERSW/FEERSW*/FE
FERSW/FFERSW*/FF
GERSW/FGERSW*/FG
HERSW/FHERSW*/FH
IERSW/FIERSW*/FI

Era

height 83, width 58, depth 59, seat height 49 (cm)

Fabric BandOrder Code
Chrome Frame
Order Code
Black Frame
AERSC/FAERSCBK/FA
BERSC/FBERSCBK/FB
CERSC/FCERSCBK/FC
DERSC/FDERSCBK/FD
EERSC/FEERSCBK/FE
FERSC/FFERSCBK/FF
GERSC/FGERSCBK/FG
HERSC/FHERSCBK/FH
IERSC/FIERSCBK/FI

Era

height 82, width 58, depth 59, seat height 48 (cm)

Fabric BandOrder Code
Chrome Frame
AER5SHC/FA
BER5SHC/FB
CER5SHC/FC
DER5SHC/FD
EER5SHC/FE
FER5SHC/FF
GER5SHC/FG
HER5SHC/FH
IER5SHC/FI

Era

height 80, width 58, depth 59, seat height 46 (cm)

Fabric BandOrder Code
AER4L/FA
BER4L/FB
CER4L/FC
DER4L/FD
EER4L/FE
FER4L/FF
GER4L/FG
HER4L/FH
IER4L/FI

Era Stool

height 108, width 48, depth 46, seat height 77 (cm)

Fabric BandOrder Code
Chrome Frame
AER4LHS/FA
BER4LHS/FB
CER4LHS/FC
DER4LHS/FD
EER4LHS/FE
FER4LHS/FF
GER4LHS/FG
HER4LHS/FH
IER4LHS/FI

Era Stool

height 77, width 48, depth 46 (cm)

Fabric BandOrder Code
Chrome Frame
AER4LHSNB/FA
BER4LHSNB/FB
CER4LHSNB/FC
DER4LHSNB/FD
EER4LHSNB/FE
FER4LHSNB/FF
GER4LHSNB/FG
HER4LHSNB/FH
IER4LHSNB/FI

Era Stool

height 108, width 48, depth 46, seat height 77 (cm)

Fabric BandOrder Code
Chrome Frame
Order Code
Colour / Raw / Vintage
AERSWHS/FAERSWHS*/FA
BERSWHS/FBERSWHS*/FB
CERSWHS/FCERSWHS*/FC
DERSWHS/FDERSWHS*/FD
EERSWHS/FEERSWHS*/FE
FERSWHS/FFERSWHS*/FF
GERSWHS/FGERSWHS*/FG
HERSWHS/FHERSWHS*/FH
IERSWHS/FIERSWHS*/FI

Era Stool

height 77, width 48, depth 46 (cm)

Fabric BandOrder Code
Chrome Frame
Order Code
Raw Frame
AERSWHSNB/FAERSWHSNB*/FA
BERSWHSNB/FBERSWHSNB*/FB
CERSWHSNB/FCERSWHSNB*/FC
DERSWHSNB/FDERSWHSNB*/FD
EERSWHSNB/FEERSWHSNB*/FE
FERSWHSNB/FFERSWHSNB*/FF
GERSWHSNB/FGERSWHSNB*/FG
HERSWHSNB/FHERSWHSNB*/FH
IERSWHSNB/FIERSWHSNB*/FI

Frame Finishes

Chrome
Black

Metal Frame Finishes

Chrome
Raw Steel
Copper
Brass

Follow Us